اجرای صنعتی ساختمان ها (بخش سازه های فولادی)
نویسنده خبر : مدیر سایت    
تعداد بازدید: 2993     زبان : فارسی     چاپ

اجرای صنعتی ساختمان ها (بخش سازه های فولادی)

 

 مقررات ملی ساختمان مبحث یازدهم 11 - اجرای صنعتی ساختمان های فولادی

 

بخش اول – تعاریف:

متن زیر، قسمتی از مقررات ملی ساختمان مبحث یازدهم می باشد که به اجرای صنعتی سازه های فولادی اختصاص دارد. هدف از این بخش از مقررات تعیین حداقل ضوابطی است که برای اجرای ساختمان های فولادی به کار می رود. ساختمان های فولادی خاص مانند پل های فولادی، اسکلت فولادی نیروگاه ها و یا سایر ساختمان های فولادی که برای اجرای آن ها مقررات اجرایی ویژه ای مورد نیاز باشد، مشمول این مقررات نمی شوند. در طراحی ساختمان های فولادی موضوع این مقررات باید ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه طراحی ساختمان های در مقابل زلزله (استاندارد 2800) رعایت شده باشد.

برای این منظور لازم است که بعضی از مفاهیم معرفی شده و به صورت تخصصی تشریح گردند:

کارگاه ساخت: محلی مناسب که دارای امکانات و تجهیزات کافی برای عملیات مانند برشکاری، سوراخکاری، جوشکاری، خمکاریو همچنین نیروی انسانی ماهر باشد به نحوی که ساخت قطعات تحت نظر گروه کنترل کیفیت به صورت مطلوب انجام پذیرد.

نیروی انسانی ماهر: اعضای گروه ساخت و نصب که هر یک به تناسب وظیفه محوله باید دارای تخصص، تجربه و توان کافی بنا به تایید مراجع ذیربط باشند.

گروه کنترل کیفیت: مجموعه ای از افراد واجد شرایط با تحصص و تجربه کافی در کاربرد استاندارد های ویژگی های هندسی و مکانیکی و شیمیایی مصالح فولادی، جوش، روش های جوشکاری، عملیات ساخت و عملیات نصب که مجهز به وسایل لازم برای اندازه گیری ویژگی های مورد نظر باشند.

پای کار: محلی است که ساختمان فولادی در آنجا برپا می شود.

نقشه های محاسباتی: نقشه هایی هستند که مشحصات کلیه پروفیل ها و مقاطق سازه از قبیل ابعاد کلی مقطع، فاصله محور تا محور ستون ها و تراز روی تیرها و سایر ابعاد کلی سازه و اجزای آن قید شده باشد به نحوی که با استناد به آن ها بتوان نقشه های کارگاهی تهیه نمود. این نقشه ها همچنین حاوی اطلاعات کلی در مورد اتصالات جوشی و پیچ و مهره ای و سایر اطلاعات ضروری مهندسی می باشد.

نقشه های کارگاهی: نقشه هایی است که بر اساس نقشه های محاسباتی برای سهولت اجرا تهیه می گردد. این نقشه ها دارای جزییات مفصل تری نسبت به نقشه های محاسباتی می باشند. در این نقشه ها برای هر عضو یک شماره تعیین می گردد و جزییات دقیق تری برای این عضو با ذکر کلیه ابعاد هندسی آن با مقیاس مناسب ترسیم می گردد. همچنین کلیه اتصالات با ذکر مواردی مانند ابعاد و طول و نوع جوش و یا تعداد و اندازه و طول پیچ و مهره به طور کامل ترسیم می گردد. این نقشه ها معمولاً توسط سازنده اسکلت فولادی متناسب با امکانات و تجهیزات لازم تهیه می شود و فهرستی از مشخصات و مقدار کلیه قطعات ضمیمه آنها خواهد بود.

نقشه های نصب: نقشه هایی است که توسط سازنده اسکلت فولادی تهیه و برای نصب اعضا در محل خود و در پای کار استفاده می شود. این نقشه های اطلاعات کافی در مورد نصب هر قطعه و موقعیت آن نسبت به قطعات دیگر را مشخص می نماید.

ناظر: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که کلیع عملیات اجرایی مطابق نقشه ها و مشخصات فنی مصوب، تحت نظارت آن ها انجام می پذیرد. راهنمایی ها و دستور کارهای ناظر مکمل نقشه ها و مدارک فنی است. ناظر باید ارتباط کافی و مستمر با طراح و تهیه کنندگان مدارک فنی پروژه داشته باشد.

مراحل کنترل کیفیت: مراحلی از کار است که در پایان این مراحل برای ورود به مرحله بعدی تاییده مرحله قبل توسط اشخاص یا موسسات مسئول کنترل کیفیت ضروری است. این مراحل شامل مراحلی مانند تهیه مواد، برش، مونتاژ، جوش، تمیزکاری، رنگ و نصب و غیره می باشد. کم یا زیاد کردن تعداد این مراحل بنا به نظر دستگاه های فوق الذکر مقدور است.

 

 

دسته بندی قطعات فلزی:

از نظر این مقررات، قطعات سازه های فولادی به شرح زیر می باشد:

پیچ های مهاری داخل بتن – صفحات کف ستون – ستون ها – تیرها – بادبندها – خرپاها – لاپه ها – دستک ها – کلاف دیوارها – پیچ و مهره و پرچ و پین اعم از موقت یا دائم – اتصالات

قطعات یا اعضا فلزی دیگری که در نقشه ها وجود دارند از نظر این مقررات جزئی از سازه فولادی محسوب نمی شوند. از قبیل: صفحات مشبک کف – فلزات تزیینی یا یراق آلات – دودکش ها

 

 

تقسیم بندی شیوه های اجرایی در ساختمان های فولادی

ساختمان های فولادی از نظر شیوه اجرا به سه دسته تقسیم می شوند:

پیش ساخته: ساختمان های فولادی که قطعات آن به طور کامل در کارگاه ساخت، مونتاژ و جوشکاری می شوند و اتصال آن ها برای نصب در پای کار انجام می پذیرد.

نیمه پیش ساخته: ساختمان های فولادی که برخی از قطعات آن در کارگاه ساخت، مونتاژ و جوشکاری می شوند و بقیه قطعات در پای کار ساخته شده و نصب می شوند.

درجا: ساختمان های فولادی که کلیه قطعات آن در پای کار برشکاری و مونتاژ و جوشکاری شده و به وسیله اتصالات جوشی نصب می شوند.

 

 

منبع: مقررات ملی ساختمان - مبحث یازدهم - اجرای صنعتی ساختمان ها (بخش ساختمان های فولادی)

 

 

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید