رنگ آمیز ی و سندبلاست قطعات فولادی
نویسنده خبر : مدیر سایت    
تعداد بازدید: 3040     زبان : فارسی     چاپ

رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن قسمت های فولادی

 

رنگ آمیزی قطعات فولادی سند بلاست شات ماسه پاشی ضد زنگ

 

قسمت های فولادی باید در مقابل خوردگی محافظت شوند که برای این منظور باید سطوح آن ها رنگ شود.

موارد مورد استفاده:

رنگ های مورد استفاده برای قسمت های فولادی باید از نوع آماده و مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه باشند و استفاده از رنگ ها پس از مشخص شدن کارخانۀ تولید کنندۀ آن ها منوط به تصویب مهندس ناظر می باشد.

تمام موارد مورد استفاده جهت آماده سازی سطح و رنگ آمیزی آن باید مطابقت کامل با استانداردهای معتبر داشته و مورد تصویب مهندس ناظر قرار گیرند. در هر صورت حصول به کیفیت نهایی مطلوب بر عهدۀ پیمانکار خواهد بود.

آماده سازه سطوح:

تمیز کاری با پاشش مواد ساینده بهترین روش برای از بین بردن رنگ، اکسیدهای حاصل از نورد، و رنگ های قدیمی با چسبندگی کم می باشد. به طور کلی در مورد آماده سازی سطح با پاشش مواد ساینده موارد زیر حایز اهمیت می باشند:

 1. اطمینان از فشار موثر باد: مقدار صحیح فشار باد در آماده سازی با مواد ساینده، تقریباً 7 kg/cm2 می باشد. بعد از آماده سازی سطح با مواد ساینده، باید بلافاصله سطح را با آستری مناسب پوشش داد. البته قبل از اعمال آستری باید گرد و خاک بر روی سطح را با هوای فشرده (بدون آب و روغن) و یا جاروی برقی صنعتی کاملاً تمیز کرد.
 2. اگر مقدار زنگ و رنگ ها، با چسبندگی کم بر روی سطح زیاد باشد، بهتر است که ابتدا با تراشیدن، حجم مواد زاید را کم کرده و سپس عملیات آماده سازی با پاشش مواد ساینده را آغاز نمود.
 3. سطوح آلومینیومی آماده سازی نشده و یا سایر فلزات سبک و آهن گالوانیزه شده، سطوح مشکلی برای رنگ آمیزی می باشند، زیرا چسبندگی لایۀ پرایمر به سطوح فوق بسیار کم می باشد. در این شرایط ابتدا باید سطح را با یک حلال قوی کاملآ چزبی زدایی کرد. سپس یک لایه واش پرایمر بر روی سطح اعمال نموده و آن گاه سیستم رنگ ارایه شده را بر روی آن اعمال نمود.

درجات مختلف کیفیت آماده سازی سطوح

تمیز کاری با برس سیمی و یا پاشش مود ساینده باید با توجه به چگونگی انجام کار به نتیجه ای مطلوب منتهی شود.

درجات آماده سازی:

سطوح فولادی قبل از اعمال آستری ها به صورت زیر طبقه بندی می شود. درجات آماده سازی که در زیر آورده می شوند، بیانگر تمیزی سطح فولاد می باشند که باید از کثافات و چربی ها پاک شده و همچنین لایه های ضخیم زنگ از روی سطح آن برداشته شده باشند.

Sa 1: تمیز کردن به صورت ماسه پاششی خفیف

سطح فولاد پس از ماسه پاشی و به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین، باید عاری از روغن، چربی، کثیفی و نیز لایه ی اکسید حاصل از نورد که چسبندگی آن کم می باشد و زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی باشد.

Sa 2: تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین، باید عاری از روغن، چربی، کثیفی باشد و نیز بیشترین مقدار لایه ی اکسید حاصل از نورد، زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی از روی سطح زدوده شده باشد. هر گونه مواد آلاینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشند.

Sa 2.5: تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق تر

سطح فولاد پس از ماسه پاشی و به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین، باید عاری از روغن، چربی، کثیفی باشد و نیز باید لایه ی اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. هرگونه اثر به جا مانده از مواد آلاینده، فقط به صورت لکه های جزیی به شکل خال ها و نوارها به نظر بیاید.

Sa 3: تمیز کردن به صورت ماسه پاشی با حصول سطح نقره ای

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین، باید عاری از روغن، چربی، کثیفی و نیز لایه ی اکسید حاصل از نورد ، زنگ، پوشش های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. این چنین سطحی باید دارای نمای فلزی یکنواخت نقره ای باشد.

رنگ آمیزی

برای حفاظت سازه های فولادی در مقابل خوردگی باید کلیه سطوح رنگ آمیزی شوند، مگر در مواردی که از سوی دستگاه نظارت تصریح شوند. همچنین به جز حالت های ویژه ای که مشخص شده باشد، کارهای فولادی که در تماس با بتن باید قرار گیرند، لازم نیست رنگ شوند.

 1. قبل از شروع عملیات رنگ آمیزی باید تمام سطوح را کاملاً تمیز، خشک و آماده نمود به قسمی که برای اعمال رنگ شرایط مناسبی داشته باشند. در هر مورد شروع کار منوط به تایید مهندس ناظر خواهد بود. به عبارت دیگر قبل از شروع هر قشر رنگ آمیزی، نوع رنگ آمیزی، نوع رنگ، سیستم رنگ آمیزی و قشر قبلی باید توسط مهندس ناظر بازدید و تایید گردد.
 2. رنگ مصرفی باید کاملاً سطح مورد نظر را پوشش داده و برای جلوگیری از سوسماری شن پوشش، باید رنگ های آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ آمیزی سطوح بزرگ باید با اسپری بی هوا صورت گیرد. تنها برای لکه گیری ها استفاده از قلم مو مجاز است.
 3. رنگ آمیزی باید در محیط مناسب و سربسته انجام شود.
 4. قطعاتی که تازه رنگ شده اند باید از گرد و خاک محافظت شده و سطح رنگ آمیزی تا زمان تحویل موقت حفاظت شوند.
 5. رنگ آمیزی باید در شرایط آب و هوای منطبق با کاتالوگ معتبر کارخانۀ سازنده رنگ صورت گیرد.
 6. در شرایط محیطی خشک پیمانکار موظف است عملیات رنگ آمیزی را حداکثر تا 24 ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام دهد، مشروط بر آن که دمای شرایط نگهداری سطوح با کاتالوگ کارخانه ی سازنده تطابق داشته و به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.
 7. در سطوح و لبه هایی از سازه فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصلۀ پنج سانتی متری از خط جوش متوقف شود.
 8. تمام نقاطی که رنگ قطع شده و سطح فلز بیرون است باید تمیز شده و مجدداً رنگ آمیزی شوند به طوری که سطح کاملاً پوشیده شده و یکپارچگی رنگ با سطوح مجاور رنگ شده تامین گردد.
 9. در تمام سطوحی که طبله کردن، وجود ترک ها و پوسته شدن رنگ و سایر علایم حاکی از این است که چسبندگی رنگ به سطح تامین نشده است، باید عملیات ترمیم انجام گیرد. بدین ترتیب که رنگ سطوح فوق به طور کامل برداشته شود و مجدداً عملیات مربوط به آماده نمودن سطوح و رنگ آمیزی صورت گیرد.
 10. سطوح تمام شده رنگ آمیزی باید دارای مشخصات زیر باشد:

         یکنواختی ظاهری در رنگ، یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ، عدم ایجاد موج و سایه، نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ،  انطباق لایه اجرا شده با مشخصات، ایجاد پوشش کامل و بدون شره، عدم چسبندگی سطوح رنگ شده با دست و لباس و تمیز بودن سطوح از گرد و غبار.

 1. اگر در حین اجرای عملیات نصب، رنگ قطعات صدمه ببیند (بواسطۀ عملیات جوشکاری، حمل، بستن و یا ...) پیمانکار باید سطوح مورد نظر را تمیز نموده، به طوری که سطوح فولادی ظاهر شوند و سپس بر اساس مشخصات فنی لایه های رنگ متناسب و سازگار با لایۀ قبلی و مجاور را در فواصل زمانی مناسب جهت پوشش دادن کامل استفاده نماید.
 2. نقاشی و رنگ کاری نباید در هوای سرد یا تاریک و یا زمانی که درصد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد. در رطوبت بیش از 80 درصد و در حالتی که اختلاف دمای محیط و نقطۀ شبنم کمتر از 5 درجه باشد، رنگ آمیزی ممنوع می باشد.
 3. سطوح غیر قابل دسترس: به جز سطوح تماس بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهند بود باید قبل از جمع کردن کار، تمیز و رنگ آمیزی شود.
 4. سطوح تماس: در اتصالات اتکایی (غیر اصطکاکی)، رنگ کردن سطوح تماس به طور کلی مجاز است. در اتصالات اصطکاکی شرایط لازم در سطوح تماس باید طبق مقررات مربوط به پیچ های اصطکاکی رعایت شود.
 5. سطوح صاف و آماده شده: سطوحی که با ماشین کردن آماده می شوند باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین منظور از یک لایه مصالح ضد زنگ که بتوان آن را قبل از نصب به آسانی برطرف کرد یا مصالح مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می توان استفاده کرد.
 6. سطوح مجاور جوش کارگاهی: به جز حالت هایی که در مدارک طرح و محاسبه به عنوان شرط خاص قید شده باشد، کلیه سطوحی که در فاصلۀ 5 سانتی متری از محل هر جوش کارگاهی قرار می گیرند، باید از موادی که به جوشکاری صدمه می زند و یا در حین جوشکاری گازهای سمی و مضر تولید می کند، کاملاً پاک شود. قبل از جوشکار باید رنگ کارخانه ای از روی سطوحی که جوش انجام می گیرد، توسط برس سیمی کاملآً برطرف و پاک گردد.

انبارداری رنگ

رنگ ها باید در مکانی انبار شوند که دمای محیط حداقل برابر 18 و حداکثر 35 درجه سیلیسیوس باشد. در این خصوص توصیه های کارخانۀ سازندۀ رنگ می تواند ملاک عمل واقع گردد.

 

 

منبع: مقررات ملی ساختمان، مبحث 10، طرح و اجرای ساختمان های فولادی

 

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید