جوشکاری گل میخ ها
نویسنده خبر : مدیر سایت    
تعداد بازدید: 3142     زبان : فارسی     چاپ

جوشکاری گل میخ ها

 

جوش گل میخ سقف عرشه فولادی

 

گل میخ ها از رایج ترین برش گیرها در تولید و ساخت تیرهای مرکب متشکل از نیمرخ های فولاد و دال ها بتنی هستند. گل میخ ها به وسیله ی یک تفنگ مخصوص یا با استفاده از جوش به بال تیرآهن متصل می شوند . مضاف بر انتقال برش موجود بین تیر فولادی و دال بتنی نقش مهمی در ایجاد و حفظ یکپارچگی و نیز جلوگیر از بلند شدن دال بتنی از روی تیر فلزی ایفا می نمایند.

روش مرسوم برای جوش دادن گل میخ ها به بال تیر یا فولاد، جوش قوس گل میخ می باشد. گل میخ نقش الکترود را در جوشکاری قوسی با الکترود ایفا کرده و در نتیجه قوس الکتریکی بین پایه گل میخ و بال ایجاد می کند. ترکیب شدن و امتزاج پایه گل میخ و بال تیر فولادی به وسیله ی حرارت ناشی از قوس الکتریکی حاصل می گردد. برای کنترل عملیات جوشکاری و حرارت حاصل از آن، گل میخ درون یک تفنگ مخصوص موسوم به دستگاه استاد ولدر قرار گرفته و برای حفاظت حوضچه مذاب از حلقه سرامیکی در پای گل میخ استفاده می گردد.

 

جوشکاری گل میخ استاد ولدینگ,سقف عرشه فولادی

 

برای جوشکاری گل میخ، آن را داخل یک تفنگ مخصوص قرار داده و جریان برق را برقرار می کنند. با کشیدن جزیی قلم به بیرون قوس الکتریکی تولید شده و موجب ذوب شدن هر دو قطعه می گردد. حوضچه مذاب در داخل حلقه سرامیکی به وجود می آید. بعد از لحظه ای کوتاه تفنگ حاوی گل میخ را بر حوضچه مذاب فرو می کنند تا مقداری از فلز مذاب به صورت ماهیچه ای در اطراف بدنه گل میخ بیرون بیاید. پس از فشردن گل میخ به حوضچه جوش عمل جوشکاری انجام و تفنگ برداشته می شود. با این عمل و در مدت بسیار کوتاهی، جوش نفوذی کامل بین سطح مقطع گل میخ و بال تیرآهن به وجود می آید.

برای جوشکاری گل میخ ها به وسیله تفنگ یا تپانچه مخصوص، رعایت نکات اجرایی زیر ضروری است:

 • در حین جوشکاری، گل میخ ها باید عاری از هرگونه زنگ، زخم ناشی از زنگ زدگی پوسته، چربی، رطوبت و دیگر مواد مضر دیگر باشند.
 • رنگ آمیزی، گالوانیزه کردن و اندود کادمیم پایه گل میخ قبل از جوشکاری مجاز نمی باشد.
 • سطح عضوی که گل میخ ها به آن جوش داده می شوند باید با استفاده از برس سیمی و یا هر ابزار دیگری عاری از هر گونه رطوبت، فلس یا رنگ گردند. این گونه مواد مضر مانع از انجام جوش مناسب و بی نقص می گردند.
 • حفاظ قوسی یا حلقه سرامیکی حفاظ جوشکاری می بایست کاملاً خشک باشد. در صورت مرطوب بودن حلقه سرامیکی باید آن را از قبل از استفاده به مدت دو ساعت در دمای 120 درجه سانتی گراد قرار داد تا کاملاً خشک گردند.
 • حلقه سرامیکی برای گل میخ های مدفون در بتن باید شکسته شده و جمع آوری شوند.
 • پس از تمام شدن عملیات جوشکاری، گل میخ ها می بایست عاری از هرگونه پیوستگی یا مواد مضری باشند که مانع از عملکرد پیش بینی شده توسط آن ها خواهد شد. ولی از طرفی، ذوب نشدن در ناحیه ترشح و ترک های کوچک قابل اغماض می باشد.
 • در صورتی که بیش از دو عدد تفنگ یا تپانچه مخصوص جوشکاری گل میخ با استفاده از یک منبع تامین نیرو به کار بروند، باید در هر لحظه تنها یک وسیله در جریان عملیات باشد و پیش از شروع جوشکاری با تفنگ دیگر، منبع انرژی باید از نو آماده شود.
 • در حین جوشکاری تفنگ مورد استفاده باید تا زمان سفت شدن فولاد مذاب در موقعیت اولیه جوشکاری و بدون حرکت نگاه داشته شود.
 • در شرایطی که دمای فلز پایه از -18 درجه سانتی گراد کمتر و یا سطح جوشکاری مربوط باشد، می بایست از انجام جوشکاری خودداری کرد.

 

گل میخ حوضچه مذاب متال دک

 

برای جوشکاری گل میخ ها با استفاده از یکی از روش های جوشکاری قوسی با الکترود روکش دار، الکترود توپودری و یا با الکترود فلزی تحت حفاظ گاز، رعایت کردن موارد اجرایی زیر ضروری می باشد:

 • سطوح جوش و مجاور آن می بایست از هر گونه زنگار، سطوح چرب، فلس، گل جوش و دیگر مواد مضر پاک و عاری باشد.
 • انتهای گل میخ در عملیات جوش گوشه می بایست تمیز و پاک باشد.
 • در انجام عملیات جوشکاری جوش گوشه، انتهای گل میخ باید دقیقاً در مقابل فلز پایه قرار گیرد.
 • گل میخ های با قطر هشت میلی متر و بزرگ تر باید دارای روکش مناسب به منظور پایداری قوس و جلوگیری و از اکسیداسیون در حین عملیات جوشکاری باشد. گل میخ هایی که قطر کمتر از هشت میلی متر دارند، می توانند بدون روکش باشند.
 • هر عدد گل میخ می بایست حاوی یک حلقه محافظ حرارت مطمئن از جنس سرامیک یا مصالح مطلوب دیگر باشد.
 • فلزات پایه که گل میخ ها به آن جوش می شوند باید پیش گرم شوند.
 • در انجام جوش گل میخ ها به روش قوس با الکترود روکش دار می بایست از الکترودهای کم هیدروژن با قطر 4 یا 5 میلیمتر استفاده کرد. اما امکان استفاده از الکترود های با قطر کوچکتر در موقعیت های خاص برای گل میخ های با قطر کمتر از 12 میلیمتر وجود دارد.

رعایت ضوابط فوق برای شرکت های ساخت، تولید و اجرای سقف های عرشه فولادی یا متال دک که در ارتباط مستقیم با عملیات جوشکاری گل میخ ها هستند، ضروری می باشد.

 

 

در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید